Yazarlar

altıncı-dovşanFariz İsmailov
1125
anlayış-və-güzəştBəşər Məhəmmədov
1870
optimism-pessimizim Kamran Məmmədov
2282
islamda-zarafatFuad Məmmədov
2590