Yazarlar

altıncı-dovşanFariz İsmailov
16
anlayış-və-güzəştBəşər Məhəmmədov
1154
optimism-pessimizim Kamran Məmmədov
1459
islamda-zarafatFuad Məmmədov
1741