Yazarlar

altıncı-dovşanFariz İsmailov
587
anlayış-və-güzəştBəşər Məhəmmədov
1489
optimism-pessimizim Kamran Məmmədov
1805
islamda-zarafatFuad Məmmədov
2140